Odszkodowanie komunikacyjne – pamiętaj o swoich prawach

Mimo zachowania wszelkich środków ostrożności może zdarzyć się, że zostaniemy poszkodowani w wypadku komunikacyjnym. Warto jednak wiedzieć, że nawet jeśli częściowo przyczyniliśmy się do zdarzenia, nadal mamy prawo ubiegać się o należne odszkodowanie. Należy o tym pamiętać, bo większość ludzi w takich sytuacjach nie zdaje sobie sprawy z przysługujących im praw. A te jasno wskazują, że powypadkowe odszkodowanie komunikacyjne przysługuje nawet wtedy, gdy nie miało się zapiętych pasów. Kwestią zasadniczą jest bowiem ponoszenie lub nie – wyłącznej winy.

Kto może się ubiegać o powypadkowe odszkodowanie komunikacyjne?

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych – każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi posiadać aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, popularniej zwaną OC. Takowa polisa daje mu gwarancję tego, że w razie wypadku  odpowiedzialność za wypłatę świadczeń weźmie na siebie firma ubezpieczeniowa. Obowiązkowe ubezpieczenie OC, to innymi słowy – rekompensata dla osoby poszkodowanej.

Kto w takim razie może się ubiegać o powypadkowe odszkodowanie komunikacyjne? Otóż przysługuje ono każdej osobie poszkodowanej w wypadku, z wyjątkiem tych osób, które ponoszą całkowitą winę za zdarzenie. Przy czym mowa tu zarówno o samym kierowcy, jak i pasażerach, a także pasażerach sprawcy. Co więcej, odszkodowanie przysługuje także rodzinie poszkodowanego, który w wypadku poniósł śmierć. Poza tym, o wypłatę pieniędzy może ubiegać się też pokrzywdzony, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia albo nie posiadał ważnej polisy OC.

mężczyzna za kierownicą

Kompleksową pomoc w sprawach odszkodowań na terenie miasta Toruń, oraz całego województwa kujawsko-pomorskiego oferuje kancelaria adwokat Amalia Marczewska

Jeśli chodzi o wypadki sprzed lat, to należy pamiętać o tym, że termin ogólny przedawnienia wynosi trzy lata. Przy czym czas liczony jest od momentu, w którym pokrzywdzony dowiedział się o swojej szkodzie. W końcu uszczerbek na zdrowiu może dać o sobie znać nieco później. Podobnie jest w przypadku kiedy poszkodowany jest w stanie ustalić tożsamość sprawcy dopiero po jakimś okresie.

Kroki, które należy podjąć podczas starań o odszkodowanie komunikacyjne

W celu uzyskania odszkodowania trzeba przede wszystkim wiedzieć, o co walczyć. Zatem po pierwsze należy dokonać swoistej identyfikacji. Poszkodowany może starać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i z tytułu poniesionych kosztów. Może również domagać się odszkodowania w ramach zwrotu utraconych zarobków, zwrotu kosztów związanych z samym wypadkiem oraz renty. Jak już zostało wspomniane, o pieniądze może starać się także rodzina, jeśli ich bliski zginął w wypadku.

Następnym krokiem jest oszacowanie strat. O ile z łatwością można określić koszt rehabilitacji, leczenia, dojazdów do szpitali itd., o tyle inne kwestie są dość trudne do oszacowania. Na jaką kwotę wycenić na przykład odczuwany ból? Z tym wiele osób ma problem. Z pewnością warto jednak zachować wszystkie paragony, dokumentację medyczną i istotne pisma. Tak, by na końcu móc spisać odpowiednie uzasadnienie.

W praktyce bardzo często bywa, że poszkodowani mają wiele wątpliwości co do biegu sprawy. Nie wiedzą, jak się zachować, nie mają pojęcia czy rzeczywiście mogą ubiegać się o odszkodowanie i na jakich kwestiach powinni się skupić. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Analiza dokumentacji, prowadzenie sprawy, wskazanie wszystkich za i przeciw oraz negocjacje o jak najwyższe odszkodowanie pozostają wówczas po stronie pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że nie każdy adwokat podejmuje się spraw tego rodzaju, dlatego istotne jest znalezienie takiego, który będzie w stanie doprowadzić naszą sprawę do końca i spełnić nasze oczekiwania.

Posted in Odszkodowania, Pomoc prawna. Tagged with , , , .