Rodzaje odszkodowań

Odszkodowanie od odpowiedzialności cywilnej –ten rodzaj odszkodowania poszkodowany otrzymuje poprzez przejęcie pewnego kapitału ze zgromadzonego przez ubezpieczyciela. Tego rodzaju odszkodowanie jest ściągane automatycznie w przypadku wyrządzenia konkretnej szkody tzw. osobom trzecim.

Autocasco – jest to ubezpieczenie dla właścicieli samochodów, w Polsce dość niechętnie wykupowane ze względu na swoją cenę, jednakże pozwala na częściowy lub pełny (w zależności od pakietu) zwrot pieniędzy w wyniku poniesionych start, np. kradzieży lub uszkodzenia naszego pojazdu, który jest ubezpieczony. W przypadku dobrego AC sądzenie się o zwrot za szkody występuje rzadko, ubezpieczyciele chętnie wypłacają odpowiednie sumy.

Ubezpieczenie na życie – tzw. polisa. Suma jest wypłacana wtedy, kiedy osoba ubezpieczona…umrze. Polisa na życie jest zawiera zazwyczaj jednorazowo na bardzo dużo stawkę (ze względu na warunki ubezpieczenia ubezpieczyciel musi zapłacić bardzo dużą stawkę osobie, która odszkodowanie uzyska).

Ubezpiecznie na życie

Odszkodowanie otrzymane po wypadku – każdy ubezpieczony otrzyma je wtedy, kiedy przydarzy mu się nieszczęśliwy wypadek – niezależnie od sytuacji i okoliczności, czy jest to we własnym domu, w pracy czy na ulicy.

Skarb Państwa a odszkodowanie – jeśli dana instytucja, organizacja czy także osoba prywatne będzie w stanie wykazać, że dana grupa lub jednostka administracyjna (państwowa) wyrządziła konkretną szkodę na rzecz powoda, wtedy możliwe jest uzyskanie odszkodowania od Skarbu Państwa. Dzieje się to jednak wyjątkowo rzadko i najczęściej poprzedzone jest długim i szczegółowym postępowaniem sądowym.

Odszkodowanie od banku – rzadko przyznawane odszkodowanie, z racji bardzo precyzyjnie spisywanych umów z klientami banku. Jak sama nazwa wskazuje przyznawane jest ono w sytuacji, kiedy bank wyrządzi poprzez np. niedoinformowanie szkodę konkretnemu podmiotowi – może to być osoba prywatna bądź instytucja bądź firma.

Bank