Profesjonalne prowadzenie czynności notarialnych

Często słyszy się o zawodach związanych z przepisami prawa. Na ogół jednak dla większości ludzi pojęcia takie jak prawnik, radca prawny, adwokat czy notariusz są tożsame i trudne do zdefiniowania.

A przecież do każdej z tych osób można, a czasami wręcz trzeba udać się z zupełnie różnymi sprawami. Radca prawny lub prawnik mogą reprezentować nas w sprawach cywilnych lub karnych i spisywać na nasze życzenie pisma kierowane do sądu. Większy problem pojawia się jednak, gdy w grę wchodzą pozostałe kwestie sporne lub wymagające pomocy prawnej. Szczególnie takie, które możliwe są do zrealizowania wyłącznie z pomocą notariusza.

Człowiek ten zajmuje się bowiem sporządzaniem aktów notarialnych, poświadczeń, oświadczeń, weksli i czeków, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a także darowizn, testamentów i wielu innych istotnych dokumentów. Generalnie wszystkiego, co wymaga dogadania się dwóch stron tak, by między nimi w przyszłości i w konkretnej sprawie nie musiały pojawiać się kwestie sporne i konflikty. Przyjrzyjmy się jednak charakterystyce zawodu dokładniej.

notariusz Katowice

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, nominowaną przez Ministra Sprawiedliwości do sporządzania dokumentów, które zawierają wolę stron. To oznacza, iż pisma spisane w jego obecności i z jego pomocą mają konkretną moc prawną. Dokumenty takie mogą dotyczyć obrotu nieruchomościami, spadków, testamentów, darowizn, a nawet zakładania spółek akcyjnych czy wielu, wielu innych.

Do zadań specjalnych, jakie wykonuje notariusz należy też sporządzanie protokołu. Między innymi podczas walnego zgromadzenia konkretnej spółki. Zdarza się również, że o obecność notariusza zabiegają osoby, którym zależy na sporządzeniu dokumentów podczas różnego rodzaju zdarzeń w ramach organizacji społecznych.

Poza tym, notariusz pełni też rolę swoistego zabezpieczenia różnych, choć zawsze istotnych dla nas przedmiotów. Na przechowanie przyjmuje on bowiem niektóre dokumenty, papiery wartościowe, testamenty, czeki, weksle i tym podobne.

notariusz Katowice

Profesjonalne prowadzenie czynności notarialnych

Notariusz, który sporządza poszczególne dokumenty musi wykazać się odpowiednią dozą staranności i dokładności. Przy tego typu czynnościach zachowane powinny być bowiem wszystkie prawne wymogi, jak na przykład potwierdzenie tożsamości klientów. To w jaki sposób spisany zostanie akt notarialny, oferta darowizny czy inny istotny dla nas dokument, będzie miało zresztą wpływ na przebieg wszystkich przyszłych wydarzeń związanych z pismem.

Wybór notariusza nie powinien być więc przypadkowy. Warto szukać kogoś sprawdzonego, polecanego, skrupulatnego i niezwykle rzetelnego. Nasz własnoręczny podpis i potwierdzenie zgodności odpisy przypieczętuje bowiem spisany dokument i sprawi, że później nie będzie już szansy na jego poprawienie.

O tym, że przy dokonywaniu wszelkich czynności notarialnych należy czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron pamiętają z pewnością Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska i Kinga Bednarz z Kancelarii Notarialnej w Katowicach – kancelarianotarialnakatowice.pl Panie już na swojej stronie internetowej podkreślają bowiem, jak istotna dla wykonywanego przez nie zawodu jest etyka notarialna i profesjonalizm na każdym kroku czynności prawnych.

Wszystkie starania i oferowanie klientom rozwiązania są w katowickiej kancelarii prowadzone w oparciu o wiedzę i zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie. Kiedy więc z jakimś problemem musimy udać się no notariusza, nie decydujmy się na pierwsze, lepsze rozwiązanie. Szukajmy do skutku – aż znajdziemy specjalistów z najwyższej półki. To jedyna gwarancja, iż nasza sprawa skończy się pomyślnie, a w trakcie jej realizacji nie pojawiają się żadne, niespodziewane przeszkody.

Posted in Pomoc prawna. Tagged with , , .