Źródła regulujące prawo karne w Polsce

W życiu osoby fizycznej jak i prawnej może zdarzyć się wiele sytuacji, które będą wymagały samodzielnego rozwiązania bieżącego problemu. Odszukanie interesujących nas informacji może okazać się skomplikowane i czasochłonne, dlatego warto znać podstawowe źródła regulujące prawo karne w naszym kraju. Jest to zbiór cennych wskazówek, a także możliwości i sposoby rozwiązania problemu w światle prawnym. Oto lista dokumentów, od których należy rozpocząć poszukiwania, nie zależnie od rodzaju sprawy.

Kodeks karny (KK)

Ustanowiony dnia 2 sierpnia 1997 roku Kodeks Karny jest podstawowym dokumentem regulującym prawo karne. Składa się z części ogólnej, szczegółowej oraz wojskowej. Część ogólna zawiera informacje o zasadach odpowiedzialności karnej, środkach karnych, form popełnianych przestępstw, środków zabezpieczających oraz o przedawnieniach. Znajdują się tam także objaśnienie wyrażeń karnych, zbiór stosowanych kar czy zasady wymiaru kar i środków karnych.  Czyli fundamentalne zagadnienia, z którymi warto się poznać.

Część szczegółowa jest bardziej rozbudowana i przedstawia informacje o przestępstwach przeciwko konkretnym jednostką. Na przykład przeciw obronności, życiu i zdrowiu, Rzeczpospźródła prawa karnegoolitej Polskiej, wolności sumienia i wyznania czy bezpieczeństwu w komunikacji.  Nie brakuje także zagadnień związanych o czci i nietykalności cielesnej, środowisku, wolności, ochronie informacji, mieniu i wiarygodności
dokumentów. Część szczegółowa Kodeksu Karnego poświęcona jest więc sprawom mocno osobistym, ale także znajdują się takie związane z szerszym gronem odbiorców jak przestępstwa przeciwko wyborom referendum, wymiarowi sprawiedliwości czy obrotowi gospodarczemu.

Ostatnia część wojskowa reguluje przepisy ogólnej dotyczące żołnierzy, przestępstwa przeciwko obowiązkowi popełniania służby wojskowej czy zasadom postępowania z podwładnymi. Jest to więc pewien niezbędnik dla każdego wojskowego i nie tylko.

Kodeks Karny Skarbowy (KKS)

Następne źródło to ustawa z dnia 10 września 1999 roku, która została zaktualizowana już na rok 2017. Znajduje się w nim informacje o przestępstwach i wykroczeniach skarbowych, które także dzielą się na część ogólną i szczegółową. Ponadto, znajdziemy wskazówki na temat postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, które mówią o przepisach ogólnych, postępowaniu przygotowawczym, sądowym i nakazowym.

przepisy innych ustaw

Istnieje szereg innych ustaw, które regulują prawo karne w Polsce. Do ważniejszych należy ustawa o związkach zawodowych, ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości i kodeks spółek handlowych. W przypadku poznania swoich prawo autorskich oraz praw prasowych, także należy odnaleźć ustawy je regulujące.

Konstytucja RP

I wreszcie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, która w zasadzie jest najistotniejszym źródłem prawa ogólnego, jednak znajdują się tutaj także odnośniku do postępowania w sprawach karnych. Konstytucja uchwalona została 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe i zawiera 243 artykuły regulujące prawo w Polsce.

Warto pamiętać, że poszukiwać informacji możemy także online. Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych można odnaleźć interesujące nas informacje po roczniku, konkretnych frazach i hasłach. Jest to duże ułatwienie, ponieważ cały zakres prawny jaki obowiązuje każdego z nas mamy dostępny na wyciągnięciu ręki. Polecamy również stronę http://kancelaria-prawnicy.pl, na któej znajduje się szereg informacji z zakresu źródeł prawa i nie tylko.

Posted in Prawo Karne. Tagged with , , , , .