Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Jest to specjalna Komisja, powołana 01.01.2012r. Dzięki jej istnieniu mamy większe szansę na uzyskanie odszkodowania. Do Wojewódzkiej Komisji musimy złożyć właściwy wniosek, w którym zawarte zostaną nasze dane, data i miejsce danego szpitala, imię i nazwisko lekarza lub personelu medycznego oraz opisanie okoliczności, w których doszło do zakażenia, uszkodzenia ciała lub śmierci pacjenta. O odszkodowanie może ubiegać się pacjent lub jego przedstawiciel, jeżeli pacjent doznał mniej lub bardziej poważnych urazów. Natomiast, po śmierci pacjenta mogą ubiegać się jego spadkobiercy. Istnienie tejże instytucji ułatwia rozwiązanie spraw wszystkich tych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu z winy lekarzy. Korzystanie z usług Wojewódzkiej Komisji jest w miarę tanie. W przeciwieństwie do złożenia właściwego pisma w sądzie, gdy składamy pismo w Komisji, opłata za usługę jest znacznie niższa, a czas oczekiwania jest krótszy. Jest to z pewnością związane z innowacją, jaką stanowi Wojewódzka Komisja. Instytucja ta została powołana w celu usprawnienia wszystkich procesów, jakie zachodzą w przypadku spraw poszkodowanych pacjentów.

Kiedy lekarz/personel szpitala ponosi odpowiedzialność za pogorszenie się stanu pacjenta?

Lekarze jak wiadomo, mają za zadanie w każdym przypadku, stawać na wysokości zadania, by uratować pacjenta lub przyczynić się do poprawy jego zdrowia. Czasem niestety zdarzają się sytuacje, w których lekarz zaniedba pewne sprawy. Jest to często niedopatrzenie podczas stawiania diagnozy, co może spowodować pogorszeniem się stanu pacjenta lub dalszy rozwój choroby. Błędy medyczne obejmują wszelkie niepożądane czynności lub zaniedbania czy pomyłki podczas wykonywania operacji. Każda pomyłka lekarza lub/i personelu medycznego stanowi dla pacjenta zagrożenie. Konsekwencje wszelkich zaniedbań lub pomyłek mogą doprowadzić do kalectwa, trwałego uszkodzenia organów czy nawet do śmierci. W takim wypadku często sprawa przeciwko lekarzom kierowana jest do sądu. Wywalczenie właściwej sumy odszkodowania jest trudnym zadaniem. Dany szpital, przyjmując pacjenta, bierze na siebie odpowiedzialność przez cały czas leczenia go.

Czy zawsze możemy domagać się represji?

Ostatnimi czasy stosuje się represje znacznie częściej niż kiedyś. Czasem lekarze niestety mijają się z powołaniem, przez co cierpią pacjenci. Wiele jest przypadków, w których doszło do śmierci pacjenta przez zaniedbanie lekarzy. Represje zazwyczaj oznaczają pozbawienie danego lekarza licencji, przez co już nigdy nie będzie mógł wykonywać zawodu lekarza. W przypadku, gdy efekty złego leczenia będą bardzo poważne, Sąd może podjąć decyzję o pozbawieniu wolności takiego lekarza. Represje bowiem następują w najcięższych przypadkach, gdzie  zadośćuczynienie nie spełnia oczekiwań poszkodowanego. Każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie. Dużo bowiem zależy od stanu pacjenta, od danego lekarza i personelu.

medyczne odszkodowania

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Warto znać różnicę, jaka istnieje między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Odszkodowanie możemy uzyskać w przypadku utraty lub zniszczenia mienia. W tym przypadku, odszkodowanie może mieć dwie postacie – jest to restytucja pieniężna i naturalna. Pierwsza z nich oznacza wypłacenie odszkodowania w formie pieniężnej. Druga opcja natomiast ma na celu przywrócenie uszkodzonego mienia do naturalnego stanu. W przypadku całkowitego zniszczenia danego przedmiotu, poszkodowanemu należy się restytucja pieniężna. Zadośćuczynienie natomiast dotyczy spraw niematerialnych. Odnosi się więc ono do błędów medycznych. Występuje ono najczęściej w formie pieniężnej. Różnica ta jest istotna – ważne jest, byśmy mogli odpowiednio rozeznali naszą sprawę i skierowali ją do właściwych organów.

Posted in Pomoc prawna. Tagged with , .