Prawnik a adwokat – czym się różnią?

Bardzo często pojęcia „prawnik” i „adwokat” używane są zamiennie. Warto zaznaczyć, że nie należy mylić tych dwóch pojęć, dlatego warto poznać szczegóły, którymi się one różnią. Wiedza ta może się przydać, kiedy rzeczywiście pomoc jednego z nich będzie nam potrzebna. Warto wówczas wiedzieć, do kogo tak naprawdę powinniśmy się zwrócić, aby otrzymać pomoc adekwatną do naszych potrzeb i oczekiwań.

Kim jest prawnik?

Prawnik jest osobą, która ukończyła 5-letnie studia prawnicze i posiada stopień magistra nauk prawnych. Do kompetencji prawnika należy przede wszystkim świadczenie usług prawnych, jednak nie może on pełnić funkcji radcy prawnego czy adwokata. Możliwości prawnika są zatem dość mocno ograniczone. 

Kim jest adwokat?

Tym mianem określamy prawnika, który odbył 3-letnią aplikację nadającą mu uprawnienia do pełnienia zawodu adwokata. Odbycie aplikacji poprzedzone jest złożeniem odpowiedniego wniosku, w którym wskazywany jest rodzaj wybranej aplikacji, a następnie zdaniem egzaminu wstępnego. 

Po odbyciu aplikacji przyszły adwokat przystępuje do egzaminu zawodowego. Zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym skutkuje otrzymaniem tytułu adwokata i wpisaniem tej osoby na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Izbę Adwokacką. Zawód adwokata lub radcy prawnego regulowany jest przez przepisy ustawy Prawo o adwokaturze.

Radca prawny a adwokat

Pomimo różnicy w brzmieniu tych dwóch nazw, warto zdać sobie sprawę z tego, że od 1 lipca 2015 r. radca prawny i adwokat mają jednakowe kompetencje. Zarówno radca prawny, jak i adwokat mogą reprezentować klienta przed wszelkiego rodzaju sądami, urzędami i organami władzy publicznej.

Kiedy wybrać pomoc prawnika, a kiedy pomoc adwokata?

Analizując kompetencje, możliwości i uprawnienia prawnika oraz adwokata, nietrudno zauważyć, że każdy adwokat i radca prawny jest prawnikiem, natomiast nie każdy prawnik jest adwokatem czy radcą prawnym. Wynika to z konieczności odbycia przez prawnika odpowiedniej aplikacji, bez której nie ma on uprawnień, jakie przysługują adwokatowi i radcy prawnemu. W jakich zatem sprawach możemy zwrócić się do prawnika, a w jakich do adwokata?

Do adwokata możemy zwrócić się o pomoc w sprawach, które będą wymagały jego reprezentowania nas w różnego rodzaju sprawach prowadzonych przez sądy. Warto pamiętać, iż kluczową różnicą pozwalają na odróżnienie adwokata od prawnika, jest to, że ten pierwszy może reprezentować osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne w każdego rodzaju sprawach przed sądami. Ponadto ma możliwość otwarcia kancelarii adwokackiej lub kancelarii radcy prawnego, czego prawnik uczynić nie może.

O pomoc do prawnika można się zwrócić, jeżeli potrzebujemy konsultacji, pomocy prawnej, sporządzenia opinii lub zapisów umowy w zakresie dotyczącym nas samych, lub np. działalności, którą prowadzimy. Najlepszym w tym wypadku wyborem będzie poszukanie prawnika, który specjalizuje się w danej dziedzinie prawa. Należy jednak podkreślić, iż zazwyczaj poziom wiedzy merytorycznej i praktycznej adwokatów i radców prawnych jest większy niż prawników posiadających jedynie stopień magistra prawa. Warto mieć to na uwadze przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług konkretnego specjalisty.

Adwokat lub prawnik – czy któryś z nich może okazać się lepszym wyborem?

Decyzja o skorzystaniu z pomocy adwokata lub prawnika powinna być poprzedzona dokładną analizą naszych potrzeb, oczekiwań oraz wiedzą z zakresu uprawnień, które przysługują obu tym zawodom.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, słowo „prawnik” jest pojęciem bardzo szerokim, obejmującym zarówno osobę z tytułem magistra prawa, jak i adwokata i radcę prawnego, natomiast zakres kompetencji prawnika legitymującego się tylko ukończonymi studiami prawniczymi jest bardzo mocno ograniczony. Do tego należy dodać jeszcze kilka ważnych kwestii, o których powinniśmy pamiętać decydując się na usługi prawnika niebędącego ani adwokatem ani radcą prawnym.

Otóż prawnicy nie podlegają restrykcjom Kodeksu Etyki Zawodowej, do którego przestrzegania zobowiązani są radcy prawni i adwokaci. Jednym z przepisów tego kodeksu jest obowiązek ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej przez czas nieokreślony. Aby sprostać tej powinności, adwokat powinien spełnić szereg wymogów, których celem jest zapobieżenie wycieku informacji stanowiących tajemnicę zawodową. Mało tego. Adwokat tych informacji nie może udzielać nawet organom państwa.

Ponadto obowiązkiem radcy prawnego i adwokata jest wykupienie i posiadanie ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Dzięki jej posiadaniu, w przypadku nienależytego zadbania o interesy klienta, w wyniku którego doszło do wyrządzenia mu szkody przy świadczeniu pomocy prawnej, poszkodowany klient może ubiegać się o odszkodowanie z takiej polisy. Prawnik takiej polisy niestety posiadać nie musi.

prawo

Kolejną nie mniej ważną kwestią jest podleganie przez radców i adwokatów odpowiedzialności dyscyplinarnej chroniącej przed nienależytym wykonywaniem zawodu.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego artykułu, prawnik i adwokat różnią się między sobą możliwościami i kompetencjami oraz obowiązujących ich przepisami.

Korzystając z pomocy polecanego adwokata ze Szczecina, zyskuje się nie tylko pewność otrzymania wsparcia od osoby kompetentnej, doświadczonej i legitymującej się odpowiednim przygotowaniem zawodowym i wynikającymi z niego szerokimi kompetencjami, lecz również zyskuje się pewność ochrony zgodnie z przepisami prawa, którym taki specjalista podlega. Nie będziemy wówczas musieli obawiać się np. tego, że nasz pełnomocnik nie dotrzyma powierzonej mu przez nas tajemnicy zawodowej lub wyrządzi nam szkodę, od której nie będziemy mogli wyegzekwować żadnego odszkodowania.

Posted in Pomoc prawna.