Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Często nie można obyć się bez pomocy wykwalifikowanego doradcy podczas ubiegania się o należne odszkodowanie. Nierzadko zdarza się bowiem, iż niuanse prawne bardziej chronią ubezpieczyciela niż osoby fizyczne, którym pieniężne zadośćuczynienie po prostu się należy.

W prawniczej nomenklaturze odszkodowanie to taki rodzaj świadczenia, jakie należy się osobie poszkodowanej w wyniku krzywdy bądź szkody, jaka ją spotkała. Roszczenia wnosi się wobec osób lub instytucji, które tę szkodę wyrządziły, lub też ponoszą za nią odpowiedzialność.

Zależnie od woli poszkodowanego, odszkodowanie może polegać na przywróceniu stanu poprzedniego (przed doznaniem uszczerbku), o ile oczywiście jest to możliwe. Niewątpliwie jednak, najpowszechniej stosowaną rekompensatą za wszelkie krzywdy są określone w umowach z ubezpieczycielami sumy pieniężne, które płaci się poszkodowanym.

Warto w tym miejscu dodać, iż odszkodowania mogą pokrywać tylko i wyłącznie koszt poniesionej szkody lub też wyrównywać i rekompensować takie straty, których poszkodowany w innej sytuacji by nie poniósł. W prawnym nazewnictwie taki rodzaj odszkodowania nosi miano “lucrum cessans“. Należy jednakże zauważyć, iż odszkodowanie nie może być nigdy wyższe od strat, jakich doznała osoba poszkodowana, jego zadaniem jest bowiem wyrównanie szkód. Więcej informacji na ten temat tutaj: http://www.wroclawskiportal.pl/kancelaria-kufieta-wroclaw – zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii.

Co ważne, w ściśle określonych przypadkach odszkodowanie może ulec znacznemu obniżeniu. Dzieje się tak wtedy, gdy:
– stan taki wynika z zawartej umowy lub ustawy,
– osoba poszkodowana w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniła się do zaistnienia straty,
– stan majątkowy osoby, która spowodowała stratę nie pozwala na uiszczenie zadośćuczynienia.

Ze względu na wiele zawiłości, towarzyszących kwestii odzyskiwania należnego odszkodowania, niekiedy niezbędna okazuje się pomoc doświadczonych, profesjonalnych radców prawnych. Z łatwością potrafią oni przeprowadzić laika poprzez labirynt prawniczych i fachowych terminów, jasno tłumacząc sens wszelkich przepisów.

Posted in Pomoc prawna. Tagged with .