Odszkodowana za słupy energetyczne

Znacząca część krajowego układu elektroenergetycznego była stworzona bez uzyskania akceptacji właścicieli danego terenu i bez respektowania ich mienia. Słupy energetyczne były stawiane według dyspozycji firm energetycznych lub na podstawie ustaleń ustnych. Dzięki takiemu zdarzeniu posiadacze działek mają prawo wysuwać żądania, domagając się otrzymania słupy odszkodowania za słupy energetyczne zamontowane na ich terenie lub też domagać się przeniesienia czy nawet demontażu linii z ich ziemi.

słup energ.

W przypadku słupów energetycznych należy być jednakże wyjątkowo ostrożnym. Uzyskanie odszkodowanie za straty zdrowotne poniesione w przypadku zetknięcia się z okablowaniem będącym pod prądem może być naprawdę trudne, gdyż niełatwo będzie udowodnić, że winę ponosi wyłącznie zarządca sieci energetycznej. Niestety bezmyślność oraz beztroska ludzi często przyczynia się do narażenia się na zetknięcie z kablami pod bardzo wysokim napięciem. Podobnie wygląda sprawa w przypadku zwykłego upadku z konstrukcji stalowej.

Posted in Odszkodowana za słupy energetyczne. Tagged with , , .