Kultura bezpieczeństwa żywności – jakie czynniki o niej decydują?

Jakość żywności, jej skład oraz sposób przygotowania i magazynowania ma ogromny wpływ na jej bezpieczeństwo i na to, jak wpłynie ona na organizm konsumentów. 

Obowiązujące w Polsce, w Unii Europejskiej oraz na całym świecie prawo w dość szczegółowy sposób reguluje wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem żywności. Wszystko po to, aby mieć pewność, że artykuły spożywcze trafiające do sprzedaży są w pełni bezpiecznie dla zdrowia ludzi. Bardzo istotna w tej kwestii jest tzw. kultura bezpieczeństwa żywności, która powinna być podstawową kwestią dla każdej firmy działającej w branży spożywczej. 

Warto więc wiedzieć czym jest kultura bezpieczeństwa żywności, jakie czynniki decydują o kulturze bezpieczeństwa żywności w firmie, jakie firmy powinny stosować się do kultury bezpieczeństwa żywności oraz dlaczego jest to tak ważne?

Czym jest kultura bezpieczeństwa żywności?

Kultura bezpieczeństwa żywności to dość szerokie pojęcie, które posiada bardzo wiele definicji, jednak w każdej z nich chodzi o to samo. Pojęcie to można więc wytłumaczyć jako rezultat różnego rodzaju norm, wartości i zachowań pracowników, które pokazują ich zaangażowanie i rzetelność w procesie zarządzania bezpieczeństwem żywności w danej firmie, w której pracują. 

W praktyce prowadzenie firmy zgodnie z kulturą bezpieczeństwa żywności wymaga zaangażowania kierownictwa oraz wszelkich innych pracowników w bezpieczną produkcję i dystrybucję żywności, świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności oraz znaczenia bezpieczeństwa i higieny żywności, otwartej i jasnej komunikacji między wszystkimi pracownikami w danej firmie, czy też dostępność wystarczających zasobów do zapewnienia bezpiecznego i higienicznego obchodzenia się z żywnością. 

Jakie czynniki decydują o kulturze bezpieczeństwa żywności?

W przeciwieństwie do różnego rodzaju zasad, norm i przepisów, kultury bezpieczeństwa żywności nie da się tak łatwo i szybko wdrożyć w danej firmie. Jest to zjawisko, które objawia się z czasem i występuje w pewien sposób naturalnie, poprzez odpowiednie praktyki i zasady, do jakich stosują się wszyscy pracownicy w danej firmie. Można jednak określić w pewnym stopniu czynniki, jakie decydują o kulturze bezpieczeństwa żywności w danym przedsiębiorstwie. 

Z pewnością spory wpływ na tę kwestię mają postawy i zachowania pracowników, które mogą z kolei wynikać z ich kultury osobistej, wychowania, doświadczeń życiowych itd. Duży wpływ na to mogą mieć także inni pracownicy zatrudnieni w tej samej firmie, funkcja i stanowisko, formalne i nieformalne autorytety, własne nawyki czy też świadomość związana z wykonywaną pracą oraz zaangażowanie podczas wykonywania zadań na stanowisku pracy. 

Jakie firmy powinny stosować się do wymogów kultury bezpieczeństwa żywności?

Kultura bezpieczeństwa żywności dotyczy w głównej mierze wszystkich przedsiębiorstw z sektora spożywczego. Można do tej grupy zaliczyć zarówno firmy produkujące artykuły spożywcze, jak i różnego rodzaju inne przedsiębiorstwa biorące udział w łańcuchu logistycznym związanym z tą branżą jak np. firmy odpowiedzialne za transport czy też magazynowanie żywności.

jedzenie

Dlaczego kultura bezpieczeństwa żywności jest tak ważna?

Kultura bezpieczeństwa żywności odgrywa bardzo ważną rolę w różnego rodzaju firmach zajmujących się produkcją czy też dystrybucją żywności. Jest to skuteczny sposób na pokazanie pracownikom, bezpośrednio i pośrednio, tego, jak ważne jest bezpieczeństwo żywności. Pomaga to również ukazać pracownikom jak prawidłowo działać oraz zapewnia, że będą oni postępowali w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, podczas realizacji wyznaczonych im zadań w firmie. Ciężko jest narzucić pewne nawyki i zachowania, jednak kultura bezpieczeństwa żywności pozwala zaszczepić pewnego rodzaju podstawowe zasady w podświadomości pracowników, co daje gwarancję, że będą oni doskonale wiedzieli, jak zachować się w różnego rodzaju sytuacjach, aby zachować pełne bezpieczeństwo żywności. 

Jak pokazują różnego rodzaju badania i analizy, firmy, w których przestrzegana jest kultura bezpieczeństwa żywności, zmniejszyły skutecznie ryzyko wystąpienia różnego rodzaju incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności. Jest to więc bardzo ważna kwestia w przypadku wszystkich firm działających w tej branży.

Posted in Pomoc prawna.