Jak wybrać idealnego prawnika do obsługi firm transportowych?

Ze względu na specyfikę swojej działalności, firmy transportowe nieustannie potrzebują wsparcia prawnika. Pomoc osoby zaznajomionej z przepisami prawa jest niezbędna zarówno na etapie otwierania firmy, jak i w trakcie jej prowadzenia. Wynika to z konieczności dostosowania swojej działalności do obowiązujących wymogów prawnych oraz przestrzegania ich przez cały czas funkcjonowania działalności. 

Współpraca z kancelarią prawną jest kluczowa dla właścicieli firm transportowych. Wynika to głównie z faktu, iż branża transportowa jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów. Trudno się zatem dziwić, że coraz więcej prawników specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych zarówno dla branży logistycznej, jak i transportowej. Jednak nie każda kancelaria prawna będzie się do tego nadawała. Jak wybrać odpowiedniego specjalistę od prawa do firmy transportowej? 

Dlaczego firmy transportowe potrzebują obsługi prawnej? 

Firmy transportowe otwierane na terenie Polski podlegają przepisom prawa transportowego. To właśnie w nich uregulowane są wszystkie kwestie związane z ich działalnością. Rozwój w sektorze TSL niejako wymusił zaktualizowanie obowiązujących przepisów, co doprowadziło do momentu, kiedy właściciele firm coraz częściej decydują się na zatrudnienie kancelarii prawnej do obsługi istotnych kwestii związanych z prowadzeniem tego typu działalności. 

Należy również pamiętać o licznych problemach, z jakimi zmagają się firmy transportowe. Pomoc kancelarii prawnej może być potrzebna w wielu nieprzyjemnych sytuacjach. W przypadku tej branży bardzo często właściciele firm z różnych przyczyn starają się uzyskać odszkodowanie za niedotrzymanie umowy po stronie kontrahenta. Podobnie wygląda kwestia braku terminowej płatności – w tym przypadku prawnik jest w stanie wyegzekwować zapłatę za zrealizowaną usługę. Samodzielne odzyskanie pieniędzy za niezapłaconą przez klienta jest trudne i wiąże się z dodatkowymi kosztami dla właściciela firmy transportowej. 

Kancelaria prawna współpracująca z firmą transportową może również zająć się sporządzaniem umów tak, aby jednocześnie ich treść chroniła każdą ze stron. Dzięki temu właściciele przedsiębiorstw transportowych mają pewność, że poszczególne zapisy w umowach są zgodne z przepisami prawa. Umowa, w której zawarte są najistotniejsze kwestie związane z działalnością firmy, jest jednym z najważniejszych dokumentów wymienianych pomiędzy kontrahentami. Należy zatem powierzyć jej stworzenie prawnikom z wieloletnim doświadczeniem. 

Korzyści zatrudnienia dobrego prawnika w firmie transportowej

Regularna współpraca z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie transportowym, umożliwia maksymalne zabezpieczenie interesów firmy. Z pomocą dobrego prawnika można negocjować warunki umów z korzyścią dla przedsiębiorcy, a jednocześnie rozwiązywać konflikty na drodze prawnej, co znacznie przyspiesza proces dochodzenia własnych roszczeń. 

Długofalową korzyścią zatrudnienia na stałe kancelarii prawnej, jest budowanie dobrej reputacji firmy i jej rozwój na rynku. Jeśli dana firma transportowa cieszy się zaufaniem wśród dotychczasowych kontrahentów, łatwiej jest zdobyć nowych i znaczących klientów. 

Zatrudnienie prawnika do obsługi prawnej firmy transportowej to także możliwość weryfikacji klientów oraz ich wiarygodności, co ma ogromne znaczenie w przypadku nawiązania dłuższej współpracy. Sprawdzenie potencjalnego klienta może uchronić nas, jako przedsiębiorców, przed dodatkowymi problemami. 

Prawnik zajmie się również takimi kwestiami prawnymi firmy jak: 

  • doradztwem podatkowym, 
  • reprezentacją przed organami państwowymi i samorządowymi, a także podczas spraw sądowych i pozasądowych, 
  • uzyskiwaniem odszkodowań w przypadku niewywiązania się z warunków umowy przez kontrahenta, 
  • pomocą prawną w przypadku nałożenia na firmę transportową kar finansowych, 
  • ogólnym doradztwem prawnym, związanym z prowadzeniem działalności transportowej lub spedycyjnej. 

prawo

Jak wybrać kancelarię prawną do obsługi firmy transportowej? 

Stała obsługa prawna w przypadku firmy transportowej zapewnia bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, a także zgodność interesów z przepisami obowiązującego prawa. Dlatego tak istotne jest znalezienie dobrej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w prawie transportowym i świadczy pomoc właścicielom firm w tym sektorze gospodarki. 

Obsługą prawną firm transportowych powinien zająć się zatem prawnik o odpowiedniej specjalizacji i wieloletnim doświadczeniu. Dzięki temu zyskujmy pewność, iż wszystkie kwestie prawne związane z prowadzeniem firmy będą zabezpieczone. Szukając kancelarii prawnej do dłuższej współpracy warto również zwrócić uwagę na prawników z indywidualnym podejściem do klienta, a także tych, którzy proponują efektywne rozwiązania. 

Posted in Pomoc prawna.